Don’t Try at Home

Akın Aytekin davranışsal ekonomi üzerine çalışmalar yapan ve insanların davranışsal tuhaflıklarını not eden bir finans gazetecisi. Gösterisi “Don’t Try at Home” ise yağlı güreş ve maçoluk, Diyarbakır’dan Norveç’e gidince yaşanan kültür şokları, Türkiye’de gazeteci olmanın ve gazeteci olmayanların gerçekleri ve fantezileri ve toplumun biraz uzaktan nasıl göründüğüne dair konuları kapsıyor. Gösterinin en önemli özelliği ise artık nefes alan herkesin siyaset konuşması nedeniyle izleyicilere tamamen siyasetten bağımsız bir 1 saat sunması.


Oyuncular

Akın Aytekin