Bilet Satın Al
TROM
TROM
1 Perde

Seyyar Sahne

TROM

Oyun, iki perde, 90 dakika

Yazan*-Oynayan: Hakan Emre Ünal

Yöneten-Metni Düzenleyen: Senem Donatan

Proje Asistanı: Serhat Gücüm

*Roland TOPOR'un 'Masanın Altında' adlı metninden hareketle yazılmıştır.

Fragman:

https://vimeo.com/140845898

HAKKINDA

Oyun Hakkında

"Sahnede ve hayatta kendi olma"yı mesele edinen bir oyuncu Roland Topor'un

''Masanın Altında'' adlı oyun metnini tek başına anlatmaya karar verir. Zira oyuncu,

''Masanın Altında'' oyununun baş karakteri köyünden tanımadığı bir ülkenin büyük bir

şehrine göç etmek durumunda kalmış Dragomir’i kendine benzetmektedir. Oyuncu

teatral hünerlerini kullanarak kendi hayalindeki ''Masanın Altında'' oyununu seyircilere

anlatmaya çabalarken, oyunla ve hayatla kurduğu takıntılı ilişkiyi de açık eder.

GÖSTERİM TARİHLERİ